Αιματολογικός αναλυτής Sysmex 28 παραμέτρων με δυνατότητα εκτέλεσης 130 αναλύσεων την ώρα με αυτόματο σύστημα μεταφοράς τοποθέτησης και αρχειοθέτησης δειγμάτων. Για τους προσδιορισμούς φερριτίνης, φυλλικού οξέος και βιταμίνης B12 χρησιμοποιούνται μέθοδοι ενισχυμένης χημειοφωταύγειας.

Προετοιμασία: 12 ώρες νηστεία (επιτρέπεται νερό).

Αποτελέσματα: Εντός 24 ωρών.