Περιστερίου
Διαγνωστικό Κέντρο Περιστερίου

Μαστογραφία

Κεφαλομετρίας

Ψηφιακό Παιδοακτινολογικό

Ψηφιακό Ακτινολογικό

Holter Ρυθμού

Holter Πίεσης

Παιδοκαρδιολογικό

Καρδιολογικό

Υπερήχων Σώματος

Παροχές Κατ’ Οίκον

Αιμοληψίες κατ’ οίκον

Ορμονολογικό

Κυτταρολογικό

Τest Pap & Thin Prep

Παρακεντήσεων

Ιολογικό

Βιοχημικό

Αιματολογικό

Μικροβιολογικό