• Πλήρης βιοχημικός έλεγχος με αναλυτή της Roche με δυνατότητα διαχείρησης 180 δειγμάτων την ώρα.
  • Νεφελομετρικές μετρήσεις ανοσολογικών παραμέτρων με αναλυτή Roche.
  • Προσδιορισμός ορμονών και καρκινικών δεικτών με αναλυτή Hitachi 411.
  • Προσδιορισμός ιχνοστοιχείων και έλεγχος οξεοβασικής ομοιόστασης με αναλυτή Easylite.