Το τμήμα είναι εξοπλισμένο με σειρά αυτόματων αναλυτών (Abbott) με τους οποίους επιτυγχάνεται πλήρης έλεγχος των ηπατίτιδων A, B, C και, ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του HIV I – II, τοξοπλάσματος, ερυθράς, κυτταρομεγαλοιού (CMV), ερπητοιών (HSV I και II), και άλλων σπανιότερων ιών.

Το τμήμα μοριακής βιολογίας διερευνά τόσο το ιικό φορτίο όσο και την τυποποίηση των διαφόρων ιών.

Επίσης, μέσω των μοριακών τεχνικών διερευνώνται συγγενείς ανωμαλίες στα πλαίσια προγεννητικών ελέγχων με την μελέτη καθορισμένων γονιδίων.

Προετοιμασία: Επικοινωνήστε με την γραμματεία του τμήματος.

Αποτελέσματα: Εντός 48 ωρών.