Στο τμήμα εκτελούνται τόσο μικροβιολογική εξέταση όσο και καλλιέργειες βιολογικών υγρών (ρινικό, φαρυγγικό, πτύελα, ούρα, πλευριτικό, ασκιτικό, ουρηθρικό, προστατικό, κολπικό) σπέρματος, κοπράνων, ονύχων και βλάβης δέρματος για κοινά μικρόβια (αερόβια-αναερόβια), μύκητες, μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα και χλαμύδια. Επίσης το σπερμοδιάγραμμα γίνεται με τον πλέον σύγχρονο αυτόματο αναλυτή σπέρματος.

Εκτελούνται εξετάσεις για διερεύνηση παράσιτων και μυκήτων.

Προετοιμασία: 12 ώρες νηστεία (επιτρέπεται νερό).

Αποτελέσματα: Εντός 24 ωρών.