Υπερσύγχρονος πολυτομικός Αξονικός τομογράφος Siemens.

Ο εξεταζόμενος τοποθετείται στον αξονικό τομογράφο σε ύπτια θέση σε ένα κινούμενο κάθισμα το οποίο λαμβάνει ακτινολογικές τομές της εκάστοτε ανατομικής περιοχής δίνοντάς μας ακριβέστατα αποτελέσματα ακτινολογικής απεικόνισης.

Προετοιμασία εξέτασης: Διαφέρει με γνώμονα το μέρος του σώματος και τις οδηγίες του παραπέμποντος ιατρού.

Αποτελέσματα: Εντός 3 εργάσιμων ημερών.