Στο τμήμα εκτελούνται κυτταρολογικές εξετάσεις τόσο σε βιολογικά υγρά όσο και σε υλικό παρακεντήσεων δια λεπτής βελόνας από προσπελάσιμες θέσεις (μαστός, λεμφαδένες, θυρεοειδής, προστάτης κλπ). Οι μέθοδοι ειδικά για το test Papanikolaou περιλαμβάνουν και την πιο σύγχρονη διαγνωστική μέθοδο του Thin-prep.