Το τμήμα μαστογραφίας είναι εξοπλισμένο με ψηφιακό μαστρογράφο SIEMENS, χαμηλής δόσης ακτινοβολίας.

Η υψηλή τεχνολογία των μηχανημάτων επιτρέπει:

  • Tην μείωση της δόσης της ακτινοβολίας μέχρι 50% έναντι της αναλογικής εξέτασης
  • Tην μείωση του χρόνου εξέτασης
  • Tην ικανότητα διαχείρισης της εικόνας με σκοπό την πλέον αξιόπιστη ανάδειξη του καρκίνου του μαστού με εντοπιστικές και μεγεθυντικές λήψεις
  • Tη δυνατότητα εφαρμογής συστήματος στερεοτακτικής παρακέντησης αψηλάφητων αλλοιώσεων
Μαστογραφία Ψηφιακή Αμφω

Η Ψηφιακή Μαστογραφία είναι η πρώτη διαγνωστική εξέταση που χρησιμοποιείται με στόχο την ανίχνευση καρκίνου του μαστού. Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία συνιστά οι γυναίκες του γενικού πληθυσμού να κάνουν την πρώτη μαστογραφία στα 36 ή 37 τους χρόνια. Αυτή θα αποτελεί την μαστογραφία αναφοράς για σύγκριση με μελλοντικό έλεγχο, ο οποίος θα πρέπει να επαναμβάνεται κάθε χρόνο μετά την ηλικία των 40 ετών. Αυτό διαφοροποιείται για τις γυναίκες υψηλού κινδύνου στις οποίες ο έλεγχος μπορεί να ξεκινά νωρίτερα και να συνοδεύεται και από άλλες μεθόδους.

Η Βιοκυτταρική συμμετέχει στο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου κατά του καρκίνου του μαστού «Φώφη Γεννηματά».

Αποτελέσματα: 2 εργ. ημέρες
Προετοιμασία: Όχι

Μαστογραφία Ψηφιακή Αριστερού Μαστού

Αποτελέσματα: 2 εργ. ημέρες
Προετοιμασία: Όχι

Μαστογραφία Ψηφιακή Δεξιού Μαστού

Αποτελέσματα: 2 εργ. ημέρες
Προετοιμασία: Όχι

Μαστογραφία Ψηφιακή Μαστών Αμφω (Εντοπιστική)

Εντοπιστική Μαστογραφία: Όταν πραγματοποιείται μια ψηφιακή μαστογραφία, μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον λήψεις (μεγεθυντικές/εντοπιστικές λήψεις) προκειμένου να μελετηθεί ο μαστός λεπτομερέστερα. Διενεργούνται τέτοιες λήψεις σε γυναίκες με πρόβλημα στο μαστό (όπως π.χ. διόγκωση μαστού ή έκκριμα από την θηλή) ή με μία ύποπτη αλλοίωση που μπορεί να αναδειχθεί στην προληπτική μαστογραφία.

Αποτελέσματα: 2 εργ. ημέρες
Προετοιμασία: Όχι

Μαστογραφία Ψηφιακή Αριστερού Μαστού (Εντοπιστική)

Αποτελέσματα: 2 εργ. ημέρες
Προετοιμασία: Όχι

Μαστογραφία Ψηφιακή Δεξιού Μαστού (Εντοπιστική)

Αποτελέσματα: 2 εργ. ημέρες
Προετοιμασία: Όχι