Πριν την έναρξη των καταγμάτων η οστεοπόρωση μπορεί να διαγνωσθεί με μη επεμβατικές μεθόδους, όπως η μέτρηση της Οστικής Πυκνότητας με μηχάνημα NORLAND, σε διάφορα σημεία με την μέθοδο DEXA (dual energy x-ray absorptiometry). Η ολόσωμη εξέταση παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης της σωματικής σύστασης -μέτρηση λιπώδους και άλιπης μάζας. Ακόμα, με υψηλής ευκρίνειας πλάγιες λήψεις της σπονδυλικής στήλης επιτυγχάνεται η μορφομετρία των σπονδύλων και είναι δυνατή η διάγνωση σπονδυλικών καταγμάτων, αποφεύγοντας την περαιτέρω ακτινοβολία των κλασσικών ακτινολογικών μεθόδων.

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας Ο.Μ.Σ.Σ

Η Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας είναι μια μη επεμβατική και εντελώς ανώδυνη εξέταση η οποία εστιάζει σε ένα σημείο ώστε να υπολογιστεί η ποσότητα οστού και να διαπιστωθεί αν το άτομο είναι υγιές ή πάσχει από οστεοπενία ή οστεοπόρωση.

Αποτελέσματα: Άμεσα
Προετοιμασία: Όχι

Λιπομέτρηση

Με τη μέτρηση της οστικής μάζας του σώματος, εξασφαλίζεται η δυνατότητα να μετράμε και την λιπώδη και μυϊκή μάζα του σώματος με την μέθοδο DEXA.

H μέθοδος DEXA αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο λιπομέτρησης και ανάλυσης της σύστασης του σώματος.

Αποτελέσματα: Άμεσα
Προετοιμασία: Όχι

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας Αριστερού Ισχίου

Η Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας είναι μια μη επεμβατική και εντελώς ανώδυνη εξέταση η οποία εστιάζει σε ένα σημείο ώστε να υπολογιστεί η ποσότητα οστού και να διαπιστωθεί αν το άτομο είναι υγιές ή πάσχει από οστεοπενία ή οστεοπόρωση.

Αποτελέσματα: Άμεσα
Προετοιμασία: Όχι

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας Δεξιού Ισχίου

Η Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας είναι μια μη επεμβατική και εντελώς ανώδυνη εξέταση η οποία εστιάζει σε ένα σημείο ώστε να υπολογιστεί η ποσότητα οστού και να διαπιστωθεί αν το άτομο είναι υγιές ή πάσχει από οστεοπενία ή οστεοπόρωση.

Αποτελέσματα: Άμεσα
Προετοιμασία: Όχι