Η κατευθυνόμενη παρακέντηση με λεπτή βελόνα (FNA – FNB) έχει καθιερωθεί ως εξέταση εκλογής στην καθημερινή κλινική πράξη και δίνει σήμερα την δυνατότητα κατευθυνόμενης παρακέντησης με απεικονιστικές μεθόδους.

Προετοιμασία: Άνευ προετοιμασίας.

Αποτελέσματα: Εντός 7 εργάσιμων ημερών.