Σε υπερσύγχρονο ακτινολογικό εργαστήριο ψηφιακής απεικόνισης πραγματοποιούνται όλες οι ακτινογραφίες, λαμβάνοντας χαμηλή δόση ακτινοβολίας με ειδικές ποδιές ακτινοπροστασίας.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο τόσο με το σύγχρονο ψηφιακό Siregraph D340 της Siemens, όσο και με το ακτινοδιαγνωστικό Control-X-Medical καθώς και με το ψηφιακό ορθοπαντομογράφο Blue X medical.

Προετοιμασία εξέτασης: Άνευ προετοιμασίας.

Αποτελέσματα: Εντός 24 ωρών.