Σε υπερσύγχρονο ακτινολογικό εργαστήριο ψηφιακής απεικόνισης πραγματοποιούνται όλες οι ακτινογραφίες, λαμβάνοντας χαμηλή δόση ακτινοβολίας, με ειδικά σχεδιασμένες ποδιές ακτινοπροστασίας για μικρά παιδιά.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο τόσο με το σύγχρονο ψηφιακό Siregraph D340 της Siemens, όσο και με το ακτινοδιαγνωστικό Control-X-Medical καθώς και με το ψηφιακό ορθοπαντομογράφο Blue X medical.

Προετοιμασία εξέτασης: Άνευ προετοιμασίας.

Αποτελέσματα: Εντός 24 ωρών.