Ειδικό τμήμα που αναλαμβάνει να εντοπίσει το αίτιο της υπέρτασης σε παιδιά ή ενήλικους, με ασφαλείς διαδικασίες που αναστέλλουν τις παθολογικές για τον οργανισμό συνέπειές της.

Ελέγχεται το μεταβολικό προφίλ του εξεταζόμενου και αξιολογείται η ρύθμιση ή όχι φαρμακευτικής αγωγής, αποτρέποντας έτσι την δημιουργία της αθηρωματικής νόσου των αγγείων.